Anasayfa
Mesaj Gönder
İletişim
Arama  
Linkedin
Site Haritası
S.S.S
S.S.S

Yatırım Fonu nedir?

Yatırım fonları yatırımcılardan katılma belgesi karşılığı toplanan birikimlerlerle oluşan portföyün yatırımcılar hesabına,çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarında profesyonel yöneticiler tarafından riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre yönetildiği mal varlıklarıdır.Her bir yatırımcı fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma belgesini alarak fona ortak olur.Yatırım Fonları; Ters Repo,Devlet Tahvili, Hazine Bonosu,Hisse Senedi,Özel Sektör Tahvili ve Finansman Bonosu,Yabancı Menkul Kıymetler,Değerli Madenler,Vadeli Sözleşmeler ve opsiyonlar gibi varlıklara yatırım yapabilir.

Katılma Belgesi Nedir?

Katılma belgesi, yatırımcının fon portföyüne ortak olmasını sağlayan bir belgedir. Yatırım fonlarındaki katılma belgelerini, şirketlerin hisse senetlerine benzetebiliriz. Nasıl yatırımcılar hisse senedi alarak şirketlere ortak olurlar ve o şirketler üzerinde hak sahibi olurlar ise benzer şekilde yatırım fonlarında da katılma belgesi ile fon portföyüne ortak olunur. Ancak, hisse senedi sahipleri şirket yönetimine katılabilirken, katılma belgesi sahiplerinin fon yönetimine katılma hakları yoktur.

Katılma belgelerinin fiyatları nasıl hesaplanır?

Fona iştiraki sağlayan katılma belgesinin fiyatı kurucu tarafından her işgünü itibarıyla hesaplanmakta ve izleyen gün yapılan katılma belgesi alış satışlarında bu fiyat uygulanmaktadır. Hesaplamalarda aşağıdaki prosedür takip edilmektedir: Değerleme gününde portföyde bulunan varlıkların işlem gördükleri, alınıp satıldıkları borsalarda oluşan fiyatları dikkate alınarak fon portföy değeri hesaplanmakta, fon portföy değerine fonun alacakları eklenmek ve borçları düşülmek suretiyle fonun toplam değeri belirlenmektedir. Fon toplam değerinini dolaşımdaki pay sayısına bölünmesi ile katılma belgesi birim fiyatı bulunur.

Yatırım Fonu Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Piyasada faaliyet gösteren yatırım fonları arasında seçim yaparken aşağıdaki hususların göz önünde tutulması yararlı olabilir.

* Fonun getirisi,
* Fonun kurucusu ve bu kurucunun yönettiği
* Fonların türü ve tipi,
* Fonun en yakın tarihli portföy bileşimi,
* Fonun portföyünü yöneten portföy yöneticisi,
* Kurucunun geçmiş dönemde fon türlerine göre sağladığı verim ve bunun aynı türdeki diğer fonlara göre başarısı,
* Fon katılma belgelerinin alınıp satılabileceği yerler ve işlem saatleri,
* Katılma belgesini paraya çevirebilmek için önceden ihbar koşulunun aranıp aranmadığı.

Yatırım Strateji Bant Aralıkları Nedir?

Yatırım strateji bant aralıkları,fonun hangi yatırım araçlarına,ne oranda yatırım yapabilme limitlerini belirli bir bant içerisinde belirlemektedir.

Yatırım Fonu Karşılaştırma Ölçütü nedir?

Karşılaştırma ölçütleri fonun performansının ölçülebilmesi ve kayaslanabilmesi için, fon yönetim stratejisine uygun olarak belirlenen ve fonun varlık dağılımıyla yönetim stratejisine göre baz alınan endekslerdir.