Anasayfa
Mesaj Gönder
İletişim
Arama  
Linkedin
Site Haritası

YATIRIM FONLARI YÖNETİMİ
Fon Tanımı

-

-

-


Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi
-
Fon Devir Tarihi
-
Fon Kodu
-
*Fon Toplam Değeri
-
Risk Değeri
-
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
-
*Veriler Her Ayın Son İş Günü Güncellenmektedir.
Aylık Portföy Dağılımları (%)


Fon Karşılaştırma Ölçütü

%15 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi 91 Gün +

%5 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL + %10

KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit +

%70 KYD O/N Repo Endeksi Brüt


Fon Risk Seviyesi
Fon Tanımı

Bu fon Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu’na bağlı Halk Portföy Para Piyasası Fonu’dur.

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Fon, birikimlerini istediği an nakde çevirmek, kısa vadede istikrarlı gelir elde etmek isteyen yatırımcılarımız için uygundur.


Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi
26.03.2003
Fon Devir Tarihi
18.09.2015
Fon Kodu
HLL
*Fon Toplam Değeri
2.755.717.089,87
Risk Değeri
1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
1,095%
*Veriler Her Ayın Son İş Günü Güncellenmektedir.
Aylık Portföy Dağılımları (%)


Fon Karşılaştırma Ölçütü

%15 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi 91 Gün +

%5 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL + %10

KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit +

%70 KYD O/N Repo Endeksi Brüt


Fon Risk Seviyesi
Fon Tanımı

Bu fon Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu’na bağlı Halk Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’dur.

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez.

Fon, birikimlerimlerini kısa vadeli borçlanma araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılarımız için uygundur.


Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi
12.04.1990
Fon Devir Tarihi
25.12.2015
Fon Kodu
HKV
*Fon Toplam Değeri
56.662.343,86
Risk Değeri
1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
1,69%
*Veriler Her Ayın Son İş Günü Güncellenmektedir.
Aylık Portföy Dağılımları (%)


Fon Karşılaştırma Ölçütü

%40 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi 91 Gün +

%35 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit

+ %5 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi

Değişken + %15 KYD O/N Repo Endeksi Brüt + %5 KYD

1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL’dir.


Fon Risk Seviyesi
Fon Tanımı

Bu fon Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu’na bağlı Halk Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu’dur.

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyüne ters repo ve kamu borçlanma araçları dahil edilebilir.

Fon, birikimlerimlerini özel sektör borçlanma araçlarının avantajları ile değerlendirmek isteyen yatırımcılarımız için uygundur.


Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi
16.05.2011
Fon Devir Tarihi
01.12.2015
Fon Kodu
HYT
*Fon Toplam Değeri
561.710,31
Risk Değeri
1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
1.83%
*Veriler Her Ayın Son İş Günü Güncellenmektedir.
Aylık Portföy Dağılımları (%)


Fon Karşılaştırma Ölçütü

%60 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit

+  %20 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi

Değişken + %10 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları

Endeksi 365 Gün + %10 KYD O/N Repo Endeksi Brüt’dür.


Fon Risk Seviyesi
Fon Tanımı

Bu fon Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Karma Şemsiye Fon’a bağlı Halk Portföy Karma Fon’dur.

Fon portföyünde kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ile yurtiçi ortaklık paylarına her birinin değeri fon toplam değerininin %20’sinden az olmayacak şekilde yer verilir.

Portföyünde belli oranda pay senedi ve borçlanma araçları dağılımı ile hem Hisse Senedi endeksinin hareketlerinden hem de faiz hareketlerinden faydalanmak isteyen yatırımcılara yönelik bir fondur.


Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi
15.01.1990
Fon Devir Tarihi
01.12.2015
Fon Kodu
HLK
*Fon Toplam Değeri
2.864.348,97
Risk Değeri
5
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
2,75%
*Veriler Her Ayın Son İş Günü Güncellenmektedir.
Aylık Portföy Dağılımları (%)


Fon Karşılaştırma Ölçütü

%40 BIST 100 Endeksi + %40 KYD Kamu İç Borçlanma

Araçları Endeksi 365 Gün + % 10 KYD Özel Sektör

Borçlanma Araçları Endeksi Sabit + %5 KYD Özel Sektör

Borçlanma Araçları Endeksi Değişken + %5 KYD O/N

Repo Endeksi Brüt’dür.


Fon Risk Seviyesi
Fon Tanımı

Bu fon Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu’na bağlı Halk Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu’dur. Fon’un yatırım stratejisi uyarınca kira sertifikalarının fon toplam değerine oranı devamlı olarak asgari %80 olmak üzere, fon portföyünün tamamının kira sertifikalarına ilaveten ortaklık payları, katılma hesapları ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Yatırımlarını faizsiz kazanç sağlayan para ve sermaye piyasası araçları ile değerlendirmek isteyen yatırımcılarımız içindir.


Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi
02.11.2015
Fon Kodu
HPK
*Fon Toplam Değeri
4.259.280,07
Risk Değeri
2
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
1,5%
*Veriler Her Ayın Son İş Günü Güncellenmektedir.
Aylık Portföy Dağılımları (%)


Fon Karşılaştırma Ölçütü

- %85 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %10

BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BIST-KYD

1 Aylık Kar Payı TL Endeksi’dir.


Fon Risk Seviyesi
Fon Tanımı

Bu fon Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu’na bağlı Halk Portföy Altın Katılım Fonu’dur . Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon, altına ve değerli madenlere yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı yaratmayı hedeflemektedir.

Fon, altının TL cinsi getirisine doğru orantılı bir kazanç sağlamak isteyen yatırımcılarımız için uygundur. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Bu nedenle faiz geliri içermeyen yatırım araçlarına yatırım yapabilir.

Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi
02.11.2015
Fon Kodu
HPS
*Fon Toplam Değeri
256.923,42
Risk Değeri
6
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
1,85%
*Veriler Her Ayın Son İş Günü Güncellenmektedir.
Aylık Portföy Dağılımları (%)


Fon Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST-KYD Altın Fiyat Kapanış Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL’dir.


Fon Risk Seviyesi
Fon Tanımı

Bu fon Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlı Halk Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon’dur.

Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak ortaklık paylarına yatırılır.

Fon, yüksek oranda pay senedi riski taşıyabilen ve getiri beklentisi yüksek uzun vadeli yatırımcılarımız için uygundur.


Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi
21.08.1997
Fon Devir Tarihi
25.12.2015
Fon Kodu
HAF
*Fon Toplam Değeri
5.896.295,55
Risk Değeri
6
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
2,75%
*Veriler Her Ayın Son İş Günü Güncellenmektedir.
Aylık Portföy Dağılımları (%)


Fon Karşılaştırma Ölçütü

%85 BIST 100 Endeksi + %15 KYD O/N Repo Endeksi

Brüt'dür.


Fon Risk Seviyesi
Fon Tanımı

Bu fon Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu’na bağlı Halk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu'dur.

Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en az %20’si ise piyasa koşulları ve karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL Cinsi Katılma Hesaplarına, Gelir Ortaklığı Senetleri, Faizsiz İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır.

Yatırımlarını faizsiz kazanç sağlayan para ve sermaye piyasası araçları ile değerlendirmek isteyen yatırımcılarımız içindir.


Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi
15 Aralık 2017
Fon Kodu
HPV
Risk Değeri
2
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
%1,46
*Veriler Her Ayın Son İş Günü Güncellenmektedir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü

%30 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi

%50 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi

+ %20 BIST-KYD Kar Payı TL Endeksi


Fon Risk Seviyesi