Anasayfa
Mesaj Gönder
İletişim
Arama  
Linkedin
Site Haritası
Yatırımcılarımıza Özel Çözümler Sunuyoruz. Yatırımcılarımızın kendi risk/getiri beklentilerin, yerindelik
testlerine ve piyasa koşullarına uygun yatırım stratejileri oluşturuyoruz, uygun yatırım araçları ile portföy
getirilerinin artırılması ve varlıklarındaki büyümenin istikrarlı ve kalıcı olmasını hedefliyoruz.
 
Yatırımcının Yatırım Stratejisi, Risk Tercihi ve Karşılaştırma Ölçütünü Belirlemesi
Portföy yönetimi sürecinde yatırımcı risk tercihinin belirlenmesi en önemli adımdır. Belirlenen risk
tercihiniz üzerinden karşılaştırma ölçütü (benchmark) oluşturulacaktır. Bu ölçüt portföy performansının
belirlenmesinde kullanılacak ana kriterdir. Karşılaştırma ölçütü olarak yatırımcılar yatırım yapılabilir ürünler
üzerinden diledikleri ölçütü seçebilir ve performans takibi yapabilirler. Portföy yönetimi hizmetinde amaç
belirlenen karşılaştırma ölçütü getirisinin üzerinde bir getiri performansını yatırımcıya sağlamak olacaktır.
 
Yatırımcı ile Beraber Karar Verilen Stratejiler Dahilinde Portföy Yönetiminin Yapılması
Portföye özel yatırım stratejileri oluşturulur ve bu stratejiler ışığında, zamanlama dikkate alınarak, yatırımcı
seçimine uygun yatırım kararları alınır ve uygulamaya konulur.
 
Portföy Performansının Değerlendirilmesi
Portföyler belli periyodlarda değerlendirilerek belirlenmiş karşılaştırma ölçütü ve performansları ölçülür.
Yatırım stratejisi, risk tercihi veya karşılaştırma ölçütünde bir değişiklik gerekip gerekmediği analiz edilir.
Performans değerlendirilmesi portföy yönetim sözleşmesinde belirtilen dönemler itibarı ile gerçekleştirilmektedir.
 
Portföy Bilgilendirmeleri
Portföy Yönetimi hesapları ile ilgili tüm detayları içeren, haftalık, aylık ve dönemsel Performans Değerlendirme
Raporları ilgili periyotlarda yatırımcılara gönderilir. Aynı zamanda portföy detayları ile her türlü bilgi
Halk Portföy Yönetimi Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Bölümünden her zaman alınabilir.
 
Halk Portföy Yönetimi A.Ş. vakıflara,sigorta,emeklilik,sosyal yardım sandıklarına , meslek örgütlerine ve kamu
kurumları ile diğer tüm şirketlere kurumsal portföy yönetim hizmeti sunmaktadır. Kurumsal Portföy Yönetimi
hizmetinde, Halk Portföy Yönetimi uzman ve tecrübeli kadrosuyla her kurumun vade, risk ve getiri tanımına uygun
varlık dağılımını gerçekleştirerek optimal portföyleri oluşturur.
 
Portföy yönetiminde başarıyı ölçmek amacı ile, portföyün yatırım tercih ve kısıtlarına uygun finansal varlıkların
performanslarını gösteren endekslerden oluşturulur.
 
Kullanılan Karşılaştırma Ölçütleri
Portföy yönetiminde, yatırım stratejisi doğrultusunda ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapan
portföyler için karşılaştırma ölçütü olarak KYD Bono Endeksleri ve TL cinsinden vadeli mevduat oranı
kullanılmaktadır.
 
Yatırım stratejisinde hisse senedi olan portföylerde karşılaştırma ölçütü olarak BİST Endeksleri (BİST 100 ve BİST 30 endeksleri gibi) kullanılmaktadır. Döviz cinsi yatırım ürünlerini tercih eden yatırımcılar için Eurobond Endeksleri ve Döviz cinsinden vadeli mevduat oranı kulanılmaktadır.
 
Portföy Yönetimi Komisyonu
Yatırımcıdan aylık olarak ortalama portföy değeri üzerinden portföy yönetimi komisyonu tahsil edilmektedir.
 
Performans Komisyonu
Yatırımcı ile birlikte belirlenen karşılaştırma ölçütü portföy performansının ölçümünde kullanılmaktadır.
Karşılaştırma ücretinin üzerinde sağlanan getirinin belirlenmiş bir oranı performans ücreti olarak tahsil edilmektedir.
 
İşlem Ücret ve Komisyonları
Portföy Yönetimi hizmeti sırasında gerçekleştirilen aracılık işlemleri için aracı kurumlara ödenmektedir.
 
Saklama Komisyonu
Saklamacı kuruluşa verilen portföy saklama komisyonudur.