Anasayfa
Mesaj Gönder
İletişim
Arama  
Linkedin
Site Haritası
Duyurular
Duyurular

Halk Portföy Sermaye Artırımı Hk

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.05.2018 tarih, 12233903-350.05-E.6161 sayılı yazısı ile Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 18.000.000 TL'den 26.000.000 TL'ye arttırılması, arttırılacak olan 8.000.000 TL'nin tamamının iç kaynaklardan karşılanması talebi olumlu karşılanmıştır. Payların itibari değeri 1 TL olan 8.000.000 adet yeni payın hiçbiri imtiyazlı pay değildir, rüçhan haklarına ilişkin bir sınırlama yoktur. Konuya ilişkin yönetim kurulu kararı ile esas sözleşme maddesi ektedir.

Esas Sözleşme Maddesi

Sermaye Artırımı Esas Sözleşme Maddesi

Yönetim Kurulu Kararı

SERMAYE ARTIRIM YÖNETİM KURULU KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.09.2017 tarih, 12233903-350.05-E.10903 sayılı yazısı ile Şirketimizin 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 11.000.000 TL'den 18.000.000 TL'ye arttırılması, arttırılacak olan 7.000.000 TL'nin tamamının iç kaynaklardan karşılanması talebi olumlu karşılanmıştır. Payların itibari değeri 1 TL olan 7.000.000 adet yeni payın hiçbiri imtiyazlı pay değildir, rüçhan haklarına ilişkin bir sınırlama yoktur. Konuya ilişkin yönetim kurulu kararı ile esas sözleşme maddesi ektedir.

Halk Portföy Sermaye Artırımı

 • HLL Kodlu Halk Portföy Para Piyasası Fonu izahname tadil metni linki

    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/547237

 • HLL Kodlu Halk Portföy Para Piyasası Fonu duyuru metni linki

    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/547235

 • HBD kodlu Halk Portföy Birinci Değişken Fon ile HLK kodlu Halk Porföy Karma Fon, 27.06.2016 tarihi itibarıyla HLK kodlu Halk Porföy Karma Fon bünyesinde birleşecektir.

   https://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=534834
 

 • HLE kodlu Halk Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) ile HAF kodlu Halk Porföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) 27.06.2016 tarihi itibarıyla HAF kodlu Halk Porföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) bünyesinde birleşecektir.

   https://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=534833
 

 • Tadil metinlerine ilişkin KAP linki aşağıdadır.

    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/541002 • HPK kodlu Halk Portföy Katılım Fonu 27.06.2016 tarihi itibarıyla kodu aynı kalmak üzere Halk Porföy Kira Sertifikaları(Sukuk) Katılım Fonu'na dönüşecektir.

   https://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=534831
 

 • Tadil metinlerine ilişkin KAP linki aşağıdadır.

    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/541000

 • HYD kodlu Halk Portföy İkinci Değişken Fon ile HLK kodlu Halk Porföy Karma Fon, 27.06.2016 tarihi itibarıyla HLK kodlu Halk Porföy Karma Fon bünyesinde birleşecektir.

   https://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=534832
 

 • Tadil metinlerine ilişkin KAP linki aşağıdadır.

    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/541001 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.05.2016 tarih, 12233903-335.05-E.6213 sayılı yazısı ile Şirketimizin 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 8.000.000 TL'den 11.000.000 TL'ye arttırılması, arttırılacak olan 3.000.000 TL'nin tamamının iç kaynaklardan karşılanması talebi olumlu karşılanmıştır. Payların itibari değeri 1 TL olan 3.000.000 adet yeni payın hiçbiri imtiyazlı pay değildir, rüçhan haklarına ilişkin bir sınırlama yoktur. Konuya ilişkin yönetim kurulu kararı ile esas sözleşme maddesi ektedir.

   http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=535561
 

• ( HPS) HALK PORTFÖY FON SEPETİ FONU:

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Fon portöyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları gibi varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılacak yatırımlar ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması ve fonun yatırım yapacağı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının uzun vadede dengeli bir şekilde dağıtılması gözetilmektedir. Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon belirli dönemlerde ağırlıklı olarak yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yurt içinden kurulmuş yatırım fonlarına yatırım yapar. Ancak her durumda, bu fonlara yatırılan tutar, fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Halk Portfoy Katılım Fonu, Faiz katmaz, Değer katar!

Halk Portföy Katılım Fonu ile yatırımlarınız finansal alanda uzman bir kadro tarafından faize dayalı olmayan enstrümanlarda değerlendirilir.

Paranıza faiz katmadan değer katan fon portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.

Katılım fonu; Türkiye’ de veya yurt dışında ihraç edilmiş faizsiz borçlanma araçlarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse senetlerine, altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılım bankalarında kâr veya zarara katılma sonucunu veren katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir.

Portföy içerisindeki faizsiz enstrümanların dinamik ve esnek bir şekilde yönetilmesiyle orta-üst düzey risk profiline sahip bu fonda faizsiz bir şekilde değer kazanırken siz de yarınlarınıza daha güvenle bakarsınız.

Çünkü biz değer biliriz...
 • HLL kodlu Halk Portföy Para Piyasası Fonu’nun devri; KAP sayfasında 18.09.2015 tarihinde ilanı ile gerçekleşmiştir. İzahname ve yatırımcı bilgi formuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

   https://www.kap.gov.tr/yatirim-fonlari/faal-yatirim-fonlari/detay.aspx?fId=299

 

 • HPS kodlu Halk Portföy Fon Sepeti Fonu’nun kuruluşu; KAP sayfasında 12.10.2015 tarihinde
  ilanı ile gerçekleşmiştir. İzahname ve yatırımcı bilgi formuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

   https://www.kap.gov.tr/yatirim-fonlari/faal-yatirim-fonlari/detay.aspx?fId=2526

 

 • HPK kodlu Halk Portföy Katılım Fonu’nun kuruluşu; KAP sayfasında 12.10.2015 tarihinde
  ilanı ile gerçekleşmiştir. İzahname ve yatırımcı bilgi formuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

   https://www.kap.gov.tr/yatirim-fonlari/faal-yatirim-fonlari/detay.aspx?fId=2527